Projekt „Elektrická pečovatelská polohovací lůžka“ byl podpořen Ústeckým krajem

V měsíci červnu 2017 bylo pro uživatele zařízení, které provozuje Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, zakoupeno celkem 25 nových elektrických pečovatelských polohovacích lůžek.

Konkrétně je 13 pečovatelských lůžek určeno pro uživatele Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495, 7 pečovatelských lůžek je pro uživatele Domova pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 404, 3 lůžka pro Domov pro seniory v Mostě, Antonína Dvořáka 2166 a 2 lůžka pro Domov se zvláštním režimem v Mostě, Barvířská 495. Lůžka jsou vybavena čtyřdílnou ložnou plochou, elektrickým zdvihem a umožňují zdvihnutí zádového a stehenního dílu lůžka, spuštění lůžka a zdvihnutí do pracovní výšky pro pečující personál. Součástí dodávky jsou i matrace pro klienty s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů a noční stolky s integrovanou výklopnou výškově nastavitelnou jídelní deskou.

Zakoupením elektrických pečovatelských polohovacích a zvedacích lůžek pokračujeme ve zkvalitňování péče o uživatele našich služeb.

Pořizovací cena za dodávku pečovatelských lůžek byla ve výši 728.048 Kč. Na krytí nákladů spojených s nákupem lůžek přispěl finanční částkou ve výši 100.000 Kč Ústecký kraj. Chtěli bychom za poskytnutou podporu velmi poděkovat.

 

Ing. Lenka Maňáková, hlavní ekonomka