Rekondiční pobyt naplnil seniory novými silami

 

Tak konečně se nám podařilo vyjet v sobotu 31. července 2021 na již dříve objednaný rekondiční pobyt do Spáleného Poříčí – do hotelu Brdy.  Všichni byli plni očekávání, jaké to bude. První zastávka při cestě byla v Plzni, kde jsme měli volné dvě hodiny na prohlídku. Někdo šel na náměstí, někdo zase do uliček za náměstím do hospůdky. Po příjezdu do hotelu následovalo ubytování, pak  přivítací večeře s přípitkem. Večer jsme rádi ulehli do voňavých peřin.

V neděli dopoledne  jsme navštívili Galerii Špejchar, muzeum a stálou výstavu Jiřího Wintera Neprakty a jeho kresleného humoru. Odpoledne jsme si prošli náměstí, městečko a Šťastnou věž a po večeři jsme se pobavili při poslechu dudácké kapely.

Následující den jsme dopoledne navštívili likérku Liqui v Blatné. Velkým zážitkem pro mnohé  byla procházka zámeckou oborou místního zámku, kde jsme měli možnost přímo se dostat do kontaktu a pohladit si daňky zblízka. Večer jsme se připravovali na pyžamovou párty plnou hudby a soutěží. Legrace nebrala konce. Za drobné dárky, které naši senioři obdrželi za soutěže, děkujeme Magistrátu města Mostu, naší paní náměstkyni.

V úterý dopoledne zase pro změnu byl odjezd do Dobřívu na prohlídku vodního hamru. A po obědě jsme odjeli na prohlídku zámku a zahrady Nebílovy. V této zahradě je umístěna rozsáhlá sbírka anglických růží. Po cestě do hotelu jsme se zastavili pro nás na tajemném místě. Navštívili jsme první buddhistickou stúpu v Česku, která byla postavena a inaugurována v roce 2014. Jedná se o veřejné meditační místo, které návštěvníci obcházejí po směru hodinových ručiček, což má pozitivní vliv na mysl. Po večeři pro nás byla připravena ukázka výroby šperků Tiffany technikou. Mnozí z nás jsme se s touto překrásnou technikou seznámili poprvé.

Středa byla dnem celodenního výletu. Napřed jsme měli možnost prohlédnout si klášter Kladruby s magickým místem pro nabití energie – autorem stavby byl Jan Blažej Santini Aichel. Dále jsme přejeli do Mariánských Lázní a zde jsme měli možnost projít se kolonádou a v 15 hodin vyslechnout zpívající fontánu. Po cestě do hotelu jsme ještě navštívili Windischgrätzovu jízdárnu ve Světcích. Ještě na nás čekalo  večerní tajné překvapení. A tím byla návštěva farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. To nikdo nečekal. Byly různé dohady, co to bude a nakonec jsme byli všichni velmi mile překvapeni.  V tomto kostele totiž poprvé zazněla česká mše vánoční Hej mistře, vstaň bystře. Vznikla v roce 1796 a byla právě poprvé uvedena Janem Jakubem Rybou ve zdejším kostele ve Starém Rožmitále. Měli jsme možnost zde uvidět i zázemí varhan.

Přestože byl náš pobyt naplněný hodně cestováním, poznali jsme spoustu krásných míst naší vlasti, měli jsme možnost i soutěžit, zahrát si různé hry, malovat antistresové omalovánky, vysavovat si tašku jako dárek domů a další. Každé ráno začínalo rozcvičkou pro zájemce. Ve čtvrtek náš rekondiční pobyt ve voňavém  hotelu Brdy končil. Zažili jsme moc krásné dny plné přátelství, pohody, tvoření, cestování, poznání. Moc musíme poděkovat i personálu, zvláště panu vedoucímu Zemanovi.  Byl nám super parťákem a průvodcem. Věnoval se nám s maximální péčí a humorem.  Ještě bych tímto chtěla poděkovat svým kolegyním Růžence a Věrce.

Domů jsme se všichni vrátili ve zdraví, spokojeni a naplněni krásnými dojmy a troufám si říci, že naplněni novými silami. Zvláště musím vyzdvihnout méně mobilní seniory, kteří si také naprosto vychutnali letošní rekondiční pobyt.

Helena Hušková, kulturně výchovná pracovnice