Rekondiční pobyt seniorů

Padesátka seniorů Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace s doprovody vyjela v pondělí dne 25. června 2018 na rekondiční pobyt. Cílovým místem pobytu byl hotel MALAMUT v Nových Hamrech u Karlových Varů.

Ubytování bylo moc hezké, počasí nám také vyšlo, příroda byla nádherná. Pod okny nám bublala říčka Rolava a Bílý potok, vycházky do okolí neměly chybu. Absolvovali jsme dva výlety autobusem. Jeden byl na Horní Blatnou, kde část seniorů šla na rozhlednu, část na Vlčí jámy a část si prohlédla místní obec. Druhý výlet byl na hrad Loket, kde jsme si prohlédli hrad, kostel Svatého Václava, náměstí a také místní cukrárnu. To musí být.

Každý den začínal rozcvičkou, někdy jen tak, někdy předcvičovaly múzy z Olympu… Mezi dopolední programy patřilo kreativní tvoření, kdy každý měl možnost si vybrat z nabízených aktivit jako bylo například vystřihování šablon na trička, která jsme následně zdobili savováním, antistresové omalovánky, háčkování chobotniček, nebo také sportování či vycházku do okolí. Každý si mohl vybrat z nabízeného programu podle svého.   Do sportování byl zařazen bollo ball, petanque, kroket nebo třeba cvičení s padákem. Největší podíl na aktivitách měl pobyt venku v přírodě. Ta měla na nás všechny nejblahodárnější vliv. Nádherná zeleň okolních strání, bublání říček, krásně upravené zahrádky, sběr borůvek, sem tam i houba se našla. Hlavně, moc příjemní lidé. K podvečerním aktivitám patřily společenské hry, bingo, karty, kartičky, člověče nezlob se, kvízy, paměťové hry, opět malování antistresových omalovánek patřilo ke zklidnění po celém náročném dni.

Kdo neměl ještě dost, mohl navštívit zdejší bazén, kde pohyb ve vodě také zbavil únavy. Vyvrcholením pobytu v bazénu byly bazénové hrátky a následný den balónková bitva… To nemělo chybu, všichni zúčastnění tvrdili, že takové šílené soutěžení ještě nezažili. No takhle rozesmáté účastníky akce už dlouho nepamatuji. Vyřádili jsme se neskutečně. Velice zajímavé bylo i vyprávění místního pana kronikáře, které si většina našich seniorů velice pozorně vyposlechla.

V předposlední den byl pro účastníky rekondičního pobytu připraven karneval v maskách. Prošli jsme průvodem částí obce, dokonce si nás místní spletli s posledním zvoněním studentů. Reakce okolí byly velice pozitivní. Byla nabízena i eura. Večer nás čekalo zhodnocení celého rekondičního pobytu, vyhodnocení aktivit. Každý z účastníků obdržel pamětní list, keramickou pamětní medaili na pobyt v Nových Hamrech, výherci aktivit obdrželi diplom, medaili, drobný dárek, který nám věnovalo vedení MSSS v Mostě – p. o. a Statutárního města Mostu.

VÝSLEDKY NAŠICH AKTIVIT

Sportovní hry

 1. místo – Jitka Ehmigová
 2. místo – Jirka Chocholoušek
 3. místo – Maruška Volfová

Kroket

 1. místo – Zděnka Hirschová

Plavání – vodní hrátky

 1. místo – manželé Chocholouškovi
 2. místo – Maruška Volfová
 3. místo – Jiří Vnouček

Jako největší kachna byl vyhodnocen Jaroslav Beníšek.

Za nejšílenější soutěžní disciplínu v bazénu byla vyhodnocena Helena Houšková.

Paměťové hry

 1. místo – Marie Krupicová
 2. místo – Anna Trojáková
 3. místo – Josef Tóth

Turistika

 1. místo – Jaroslav Beníšek
 2. místo – Milena Švehlová
 3. místo – manželé Holubovi

Vyhodnocení masek
(porota byla složena ze seniorů a personálu)

 1. místo – Marie Nevyhoštěná – vodník
 2. místo – manželé Chocholouškovi – MUDr. Chocholoušek a jeho sestřička Eliška
 3. místo – Jitka Ehmigová – fialový kapitán

Zvláštní diplom za statečnost při zdolávání terénu získala Maruška Nevyhoštěná.

Zvláštní cenu pro baviče rekondičáku získala Maruška Volfová.

Zvláštní cenu za smíška rekondičáku získala Hana Laudová.

Zvláštní ocenění získali Irena, Vojtěch a Antonín Straussovi.

Zvláštní ocenění získala Libuška Vildová za masku slunce.

Mé zvláštní poděkování patří děvčatům, které letos se mnou rekondiční pobyt absolvovaly jako doprovody, a to Růžence Jarošové, Bc. Petře Hreňukové, DiS., které mi byly letos velkou oporou a tvořily jsme dohromady sehraný tým.

V sobotu, při zpáteční cestě domů, jsme se zastavili na prohlídce parku a pramenů v Klášterci nad Ohří. V restauraci Peřeje jsme měli objednaný oběd, po kterém jsme se vydali na cestu do svých domovů do Mostu.

Věřím, že letošní rekondiční pobyt se našim seniorům líbil, že splnil svůj účel, pobyt v krásné přírodě, aktivizaci seniorů, kreativitu, vzájemné setkávání, společné hrátky, ale i relaxaci a odpočinek. Zase trošku něco jiného, než máme doma.

 

Helena Houšková
kulturně výchovná pracovnice