Říjnová kavárnička

 

Dne 3.10.2019 se opět konala na velkém sále Domova pro seniory Barvířská 495 oblíbená kavárnička. Sál byl zcela naplněn seniory a seniorkami. Z reproduktoru byla přenášena hudba Kladenské heligonky. Písně byly vesměs známé, takže jsme si i zazpívali. Lidé se mezi sebou bavili, poznávali se, zkrátka tak, jak to má být. Tentokrát zůstal taneční parket prázdný, přesto byla nálada skvělá a všichni se těšili na to, až bude roznášeno občerstvení.

Byly totiž vystavené jablečné koláčky. Tyto napekly společně ergosestřičky společně s paní Trnkovou. Tyto koláčky neměly chybu. Navíc se na obrazovce objevily různé druhy koláčů či jiných dobrot, proto se už teď těšíme, jakými dobrůtkami nás opět překvapí. Zbylé koláčky byly rozprodány domů. Koupila jsem si i já s úmyslem, že budou k snídani, ale zůstalo jen u úmyslu. Byly snědeny ještě odpoledne. Jak je zřejmé, máme mezi seniorkami dobré, spíš výborné kuchařky.

Děkuji všem, kteří se na akci podíleli. Těšíme se všichni, že se v nejbližší době opět sejdeme a nejen v kavárničce.

Anděla Karlíková

Uživatelka Domova pro seniory Barvířská 495