Rok 2023 je rokem rozvoje péče o uživatele a jejich rodinné příslušníky.