Senioři nafotili akční kalendář. Bourají zažité stereotypy