Seniorský žolík 2018

Ve čtvrtek dne 4. října 2018 se v Penzionu pro seniory, ul. Ke Koupališti uskutečnil 3. ročník turnaje v kartách „Seniorský žolík“. Turnaj pro své uživatele uspořádala MSSS v Mostě – p. o. Sešlo se zde 24 hráčů, jak z penzionů pro seniory, tak i z domovů pro seniory. Turnaj zahájila vedoucí zařízení Mgr. Veronika Jakubcová, Helena Houšková a pan Alois Malý. Paní Houšková přečetla pravidla hry. Hráli se tři kola po třiceti minutách, osmi členné semifinále a čtyř členné finále. Během turnaje se dostavila náměstkyně primátora paní Ing. Markéta Stará, která měla připravené pro seniory sladké dárečky a ředitel organizace Ing. Martin Strakoš, který přivezl ceny pro vítěze. Hry probíhaly svižně bez připomínek hráčů a z turnaje vzešli tři vítězové.

1. místo
Stanislava Veselá – Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti

2. místo
Drahomíra Lišková – Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti

3. místo
Květoslava Moulisová – Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti

Vítězové obdrželi medaile a hodnotné ceny od ředitele organizace.

Všichni účastníci si odnesli pamětní list a krásné zážitky. Turnajem se nesla příjemná soutěžní atmosféra a příští rok se sejdeme znovu.

 

Mgr. Veronika Jakubcová
vedoucí Penzionu pro seniory, ul. Albrechtická a ul. Ke Koupališti, Most