Severočeská filharmonie Teplice

V úterý dne 11. prosince 2018 zažili senioři Domova pro seniory, ul. Jiřího Wolkera v Mostě nádherný kulturní zážitek. Domov totiž přijeli navštívit filharmonici Severočeské filharmonie Teplice, a to smyčcové kvarteto. Přizvaní byli i senioři z ostatních zařízení Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace, ale zřejmě je odradilo špatné počasí.

V první části jsme společně vyslechli známá díla klasické hudby skladatelů A. Vivaldiho, J. Haydna, L. Boccheriniho, F. M. Bartholdyho, W. A. Mozarta, J. S. D. Bacha, A. Dvořáka, S. Joplina a dalších velikánů. Celým nádherným podvečerem nás provázel Pavel Kirs, houslista tohoto smyčcového kvarteta, který každou ze skladeb uvedl a představil.

Druhou část koncertního vystoupení tvořily známé koledy, které jsme se rádi společně zazpívali.

Je moc príma, že můžeme našim seniorům nabídnout i takovýto kvalitní kulturní program. Moc si vážíme toho, že si pro nás takovéto hudební těleso udělá čas a naše seniory přijede potěšit a opravdu je pohladit po duši. Děkujeme.

Helena Houšková
kulturně výchovná pracovnice