Smysl pro humor neztrácíme

Uživatel Domova pro seniory Barvířská 495 v Mostě by se rád podělil o svou báseň a anekdotu. Ač se někdy nemusí zdát, i v této době prožívají uživatelé spoustu veselých chvil, radosti a neztrácejí smysl pro humor.
____
 
Báseň o COVIDU – 19
KORONAVIRU SARS-COV-2
 
Covide, Covide,
kdypak tě svět pozbyde,
celý rok jsi řádil v lidu,
celý svět jsi obešel.
Nedopřál jsi lidem nikde klidu,
tak abys snad raděj šel.
Vakcínu jsme vymysleli,
politiky jsi proháněl,
zaplnil jsi mediální scénu,
přesto jsi však nezemřel.
My si na Tě posvítíme
i kdybys pět zubů měl,
možná tě i ozáříme,
věřím, že Tě umoříme,
pak v hospůdce to oslavíme
a bude nám dobře všem.
 
Josef Václav Vašík
(Ing. Václav Lavička)
uživatel Domova pro seniory Barvířská 495 v Mostě
 
_____
 
 
Anekdota
 
Přijde pan Müler do hospody, poručí si pivo a vyndá fotografii svojí ženy a opře ji o slánku. Za chvíli přijde další host, jeho soused pan Josef a přisedne si. Zadívá se na tu fotografii a povídá: „To je tvoje žena viď? Ty si ji nosíš i s sebou do hospody?“
„No už to tak je – víš já se na ni někdy dívám a když se mi začne zdát, že je hezká, tak vím, že mám dost, zaplatím a jdu domů.“
A soused Josef na to povídá: „Víš, moje žena to je jiné – moje žena to je Anděl.“
Pan Müler, ten s tou fotografií na to povídá: „No vidíš a já myslel, že tvoje žena ještě žije!“
 
 
Ing. Václav Lavička
uživatel Domova pro seniory Barvířská 495 v Mostě