Sportování

Dne 12. února 2019 se opět v Domově pro seniory, ul. Barvířská v Mostě konalo sportovní dopoledne. Sportování se zúčastnilo přes dvacet uživatelů, kteří si v dnešním sportovním klání procvičili přesnost, koordinaci, odhad a motoriku.

Úterní dopoledne jsme si náramně užili, smáli jsme se a za odměnu a naší snahu jsme dostali sladký dárek.

Těšíme se opět na další společné setkání.

 

kolektiv uživatelů
ergoterapie – aktivizace
Domov pro seniory, ul. Barvířská 495 v Mostě