Sportovní dopoledne na Dvořákovce

V pátek dne 11. září 2020 proběhlo v Domově pro seniory A. Dvořáka sportovní dopoledne. Celé klání se konalo na zahradě zařízení. Celkem bylo připraveno 5 disciplín, a to bolobal, kuželky, házení kroužků na cíl, trefa do plechovek a složení puzzlí na čas. Celkem se nám přihlásilo 12 uživatelů. Boje o body byly velmi vyrovnané a všichni uživatelé se jich snažili získat co nejvíce. Avšak medaile byly pouze tři, tak jsme museli vybrat pouze tři uživatele s nejvíce body.

A jak to vlastně dopadlo? Na krásném bronzovém stupínku se umístila paní Zdeňka Wawerková. Stříbrnou příčku obsadil pan Mojmír Pospěch a na stupínek nejvyšší, tedy zlatý, vystoupala paní Marie Pacltová.

V rámci dobrovolnického dne na Magistrátu města Most nám na tuto akci přišly vypomoct 3 dobrovolnice, které nám obsluhovaly soutěžní stanoviště, pomáhaly s doprovodem uživatelů a poté předávaly cenu vítězům. Uživatelé uvítali nové tváře a ochotně si s dobrovolnicemi povídali. Velmi si jejich pomoci ceníme a děkujeme za příjemně strávené dopoledne. Jmenovitě se jednalo o paní Vendulu Zemanovou, Ivanu Klucovou a Šárku Šimanovou. Děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.

Celkově se celé sportovní dopoledne neslo ve velmi příjemném duchu a jsme rádi, že nám počasí přálo a my jsme mohli společně s našimi uživateli využít tento čas k příjemným aktivitám. Tímto také děkuji všem kolegyním, které se podílely na přípravě a pomoci na této akci.

Taťána Sklenářová, DiS.

Sociální pracovnice DpS A. Dvořáka 2166, Most