Úhrada služeb

 

PROVOZNÍ NÁKLADY

Provozní náklady 1 200 Kč/ měsíčně

 

STRAVNÉ

Svačina, oběd 28 Kč
Svačina, oběd, svačina 36 Kč

 

Celkovou úhradu za provozní náklady a stravné zaplatí rodiče v daném měsíci.

Úhrada za provozní náklady se nevrací, úhrada za neodebranou stravu se převádí do dalšího měsíce.