Světový den dárcovství krve

14. červen vyhlásila Světová zdravotnická organizace v roce 2003 jako Světový den dárců krve.
Dnes tedy oslavujeme všechny dárce krve, kteří dobrovolně a zcela nezištně darují část sebe sama pro záchranu druhého člověka. Každý dárce krve je hrdina a zaslouží si náš obdiv. Dnešní den je také upozorněním na to, jak důležitá krev je pro život, její nezastupitelnost v případech těžkých úrazů, v řadě operací, při léčbě otrav, nemocí krve a v mnoha dalších situacích, řada lidí je na krev celoživotně odkázána. Krev nelze uměle vyrobit.
Také MSSS v Mostě – p. o  má mezi zaměstnanci své hrdiny, dárce krve. Je nás hodně, o většině ani nevíme, bereme dárcovství jako samozřejmost.
Stát se dárcem krve je výzva pro všechny zdravé lidi, co říkáte?

Jaroslava Puntová
vedoucí zařízení
Denní dětský rehabilitační stacionář
a Středisko denní péče o děti do tří let
Františka Malíka 973, Most