Světový den manželství

Světový den manželství ještě nepatří mezi známé světové dny, ale i tak má už své důležité místo. Vznikl za účelem uctění ženy a muže jako hlav rodiny v roce 1983 v USA. V následujících letech se rozšířil i mimo Spojené státy. Nemá pevně stanovené datum, připadá vždy na druhou neděli v únoru a po ní následuje Národní týden manželství. Samotný den letos oslavíme 9. února, týden manželství proběhne ve valentýnském týdnu, tedy od 10. do 16. února a jeho smyslem je pracovat na rozvoji a kvalitě instituce manželství v České republice. Je to příležitost pro různá občanská sdružení, sbory, spolky apod. pořádat akce pro upevnění manželství. Tyto prospěšné aktivity mohou manželům připomenout důležitost jejich svazku.

Aby bylo manželství dlouhodobě spokojené, vyžaduje od obou partnerů dodržovat běžné sociální dovednosti. Mezi ty nedůležitější pro manželství patří např.: nehádat se, nechat druhého hovořit, usmívat se, být trpělivý při řešení problému, zacházet opatrně s kritikou a příkazy, uznat svou chybu, pochválit druhého, zajímat se o jeho potřeby, neurážet se, nevést spor, jakoby šlo o život, šetřit osobnost partnera, přiznat jeho dobré úmysly, postavit do popředí to, co oba spojuje, nikoli to, co je rozděluje a mnoho dalších.

Manželství je ekonomicky, sociálně, právně i nábožensky uznáváno jako základní společenská instituce pro výchovu dětí a proto má stále nezastupitelné místo. Připomeňme si tedy i letos Světový den manželství jako jeden z důležitých dnů v roce.

 

Bc. Iva Macudzinská

vedoucí Penzionu pro seniory, Pečovatelské služby,

Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, ul. Komořanská, Most