Světový den předčasně narozených dětí

Slaví se od roku 2010 vždy 17. listopadu a jeho symbolem se stala purpurová barva. V tento večer se již tradičně ponoří hlavní světové památky, důležité budovy i přírodní zajímavosti do purpurové barvy. Symbolicky tak dojde k podpoře malých bojovníků v jejich nelehkém boji. Rok co rok si totiž na celém světě svůj život po předčasném příchodu na svět vybojuje na 15 milionů dětí.

Za nedonošené se považují děti, které se narodí dříve než v 37. týdnu těhotenství (standardní délka je 40 týdnů). Extrémně nezralým novorozencům pak bývá méně než 28 týdnů. Nejvíc rizikové jsou přitom děti, které mají porodní váhu pod 1500 gramů

Každoročně pořádá Česká neonatologická společnost konferenci s předáváním ceny Purpurové srdce jako ocenění těm, kteří pečují o nedonošená miminka a podporují jejich rodiny.

Ročně projde rehabilitací v Denním dětském rehabilitačním stacionáři v ulici Františka Malíka cca 10 nedonošených dětí. Jejich porodní váha se pohybuje v rozmezí 800 g – 1000 g.  Doporučenou léčbou bývá reflexní cvičení dle Vojty, které účinně pomáhá při včasném zahájení léčby. Většinou léčba probíhá do roka věku dítěte. Některým dětem ambulantní cvičení zcela nepomáhá a je nutné pokračovat v pravidelném cvičení při pobytu přímo v zařízení. Péče je zaměřená na odstranění všech překážek, které brání dítěti v rozvoji. Denně provádějí školené fyzioterapeutky individuální cvičení dle doporučení lékařů, tj. od reflexního cvičení až po protahování na míči, vodoléčbu, polohování.

Fyzioterapeutky s léčbou zajišťují i edukaci rodičů v nácviku jednoduchých cviků, které mohou provádět doma. Při pobytu v Denním dětském rehabilitačním stacionáři je dětem poskytována výchovně-vzdělávací a sociální podpora. Velkou odměnou všem pracovnicím je, pokud se podaří dítěti pomoci.

Jaroslava Puntová, vedoucí zařízení

Denní dětský rehabilitační stacionář

a Středisko denní péče o děti do tří let

Františka Malíka 973, Most