Terapie na oddělení se zvláštním režimem

                                

Nedílnou součástí ošetřovatelské, zdravotnické, fyzioterapeutické, aktivizační péče na oddělení ležících uživatelů se zvláštním režimem je ERGOTERAPIE, při které se snažíme o maximální míru soběstačnosti a samostatnosti uživatelů. Různými metodami je vedeme k využití stávajících funkcí nebo připomenutí činností, které byli součástí každodenního života.
Při terapii využíváme reminiscenci, trénink kognitivních funkcí a mnoho dalších.

Mnoho uživatelů mělo zahrádky, domečky, hospodářství, pracovali na polích, pěstovali zeleninu, starali se o kytičky, domácnost. Toto vše je doprovázelo celým životem. S přibývajícím věkem často ztrácejí síly, motivaci a mnoho činností již nemohou vykonávat. A od toho jsme tady my – personál, který může v takové situaci napomoci.

Uživatelé byli nafoceni při „botanice“ – poznávali květiny, keře, stromy, které se vyskytují na zahradě. Od fialek, pampelišek až po pažitku, která sklidila největší úspěch. Ani nevíte, jakou radost měli uživatelé, když cítili obyčejný šnitlik.

Vaření je pro uživatelé výborná činnost – pečení štrůdlu není jen, něco upéci, ale součástí je příprava kuchyně, její úklid,….

Veliké díky patří všem zaměstnancům, kteří pečují o uživatelé.

Ergoterapie – aktivizace
DPS Barvířská 495 v Mostě