Tréninky paměti

Každoročně v měsíci březnu byl jeden týden věnován „Národnímu týdnu trénování paměti“. V letošním roce je tomu trošku jinak. Vzhledem k omezením v důsledku pandemie koronaviru se spousty akcí nemohou konat. To ovšem neplatí na možnost trénování paměti.

Tak v Domově pro seniory Jiřího Wolkera v Mostě se tomuto tématu věnujeme i mimo týden trénování paměti v měsíci březnu. Každodenně trénujeme paměť „domácími úkoly“. Pro zájemce je každý den připraven nový úkol, nová úloha, kterou řeší ve svém bytě a druhý den svůj „domácí úkol“ senior odevzdává a bere si úkol nový.

Při odevzdávání vypracovaného úkolu je možno buď jen úkol odevzdat anebo je možné pohovorem úkol si doplnit,  a to co senior nevěděl, prostě si o tom popovídat.

Zhoršováním paměti trpí po padesátce polovina lidí, po sedmdesátce tři čtvrtiny. Je přitom zjištěno, že mozek má schopnost se učit třeba i do devadesátky. Paměť nutně neupadá věkem, jen je potřeba ji cvičit. Trénování paměti v kombinaci s fyzickou aktivitou přispívá k ochraně před demencí. Proto chceme u nás v domově trénováním paměti, luštěním různých kvízů a hádanek, pravidelným pohybem ať už cvičením, chůzí nebo jízdou na rotopedu přispívat k dobré pohodě a náladě našich seniorů.  A to platí nejen pro jeden týden v měsíci březnu, ale vlastně celoročně.

 

Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice