Upozornění na uzavření střediska denní péče (jesle) a denních stacionářů

V návaznosti na zasedání vlády ČR ze dne 12. března 2020 a následné vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky se MSSS v Mostě – p. o. rozhodla k uzavření Střediska denní péče o děti do tří let věku (jesle), Denního dětského rehabilitačního stacionáře, ul. Františka Malíka 973, Most, Denního stacionáře pro mentálně postižené klienty, případně kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou, ul. Jiřího Wolkera 404, Most a Denního stacionáře pro seniory a handicapované občany, Barvířská 495, Most.

K uzavření dojde v pondělí 16. března 2020 do odvolání.

Léčebná rehabilitace pro děti (fyzioterapie) ul. Františka Malíka 973, Most funguje bez omezení.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jarmila Kotyzová

ředitelka organizace