Upozornění – uzavření Denního stacionáře pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou

Ve dnech od 2. července do 31. července 2020 bude  uzavřen Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou, Jiřího Wolkera 404 v Mostě – z provozních důvodů.