Upozornění – uzavření Dětského rehabilitačního stacionáře a jeslí