Uživatelé MSSS v Mostě – p. o. se mohou těšit na nový výtah