Výlet do Krušných hor

Dne 17. července 2018 se parta turisticky založených seniorů z Penzionu pro seniory „Albrechtická“ vydala do obce Klíny v Krušných horách. Městskou hromadnou dopravou jsme odjeli do Litvínova a dále autobusem na Klíny k zastávce Stará škola.

Našim cílem bylo stavení na konci obce. Tamní majitelka tam chová ve velkém domácí zvířectvo. Viděli jsme stáda koz a krav, která se pásla v ohradách. Na zapískání chovatelky paní Srpové přiběhla zvířata až k nám. Vyslechli jsme při tom vyprávění, jak o zvířata pečují a obstarávají pro ně krmení na zimu. Paní Srpová ještě při tom vyrábí kozí sýry. Je to velice příjemná a milá paní, přestože jim nedávno požár zničil nově postavený dům, nevzdávají to a dále pokračují v chovu i dalších zvířat jako jsou prasata, kachny a krůty. Naše uznání a úcta k tak zapáleným a obětavým lidem byla o to větší. Na zpáteční cestu jsme se vydali tentokrát ne po silnici, ale luční cestou a prohlédli jsme si upravené chalupy a zahrádky plné květů.

V restauraci „Stará škola“ jsme se chutně a dosyta naobědvali. Obsluhující číšník byl příjemný a navíc nás obveseloval vtipnými průpovídkami.

Spokojeni jsme odjeli zpět do Litvínova a rychlodráhou do Mostu.

Nutno ještě dodat, že cesta přes celé Klíny nebyla nejkratší a obdiv patří i méně zdatným chodcům.

Děkují účastníci výletu z Penzionu „Albrechtická“.

Naďa Müllerová