Výlet seniorů do Litoměřic na oslavy 100 let vzniku Československa

V sobotu dne 27. října 2018 u příležitosti oslav 100 let vzniku samostatného Československa byl Klub seniorů číslo 8 z Mostu oceněn Čestným uznáním za účast v soutěži o nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje. Klub seniorů číslo 8 patřil mezi 10 oceněných klubů našeho kraje. Ocenění předával Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje za spoluúčasti Aloise Malého, předsedy Krajské rady seniorů Ústeckého kraje. Klub seniorů číslo 8 je tvořen převážně seniory z Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace, doplněný o seniory města Mostu a Bečova. Tohoto ocenění si nesmírně vážíme a jsme na něj pyšní.

Při návštěvě litoměřického výstaviště jsme dále měli možnost zažít duch doby první republiky, prohlédnout si prvorepublikovou nemocnici, vyzkoušet si tehdejší školní lavice, porovnat si sporty, ochutnat prvorepublikové pokrmy a nápoje, shlédnout módní show nebo si prohlédnout dobové automobily.

Přestože počasí nám moc nepřálo, tak jsme si tento den krásně užili.

 

Helena Houšková
kulturně výchovná pracovnice