Výstava stromů

 

Ve čtvrtek 10. května 2018 se pořádal již 2. ročník „Výstavy stromů“ pro uživatele Domova pro seniory, ul. Antonína Dvořáka, Most, opět v duchu rčení „Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi.“

Uživatelky domova pro seniory měly možnost si prohlédnout právě kvetoucí stromy, které rostou v jejich nejbližším okolí, a to z pohodlí domova.

Tuto dopolední aktivitu nejvíce ocenily uživatelky, které nemají kvůli svému zdravotnímu stavu příliš příležitostí dostat se ven a nasávat přírodu. Navíc si procvičily paměť a aktivovaly všechny své smysly.

 

Bc. Petra Hreňuková, DiS.
sociální pracovnice