Vystoupení dětiček

Dne 13.5. 2019 se konalo v Domově pro seniory Barvířská 495, vystoupení dětí z Mateřské školky ul. Hutnická. Za velkého potlesku vběhlo na podium 16 dětí, aby svým vystoupením zpříjemnily čas, nám, seniorům. Nevím proč, ani, čím to je, že se mi zalijí oči slzami. Tak dojemně na mě působí ta drobotina. A nejsem sama, viděla jsem, jak totéž prožívala vedle sedící paní. Při prvém úderu do klavíru se děti rozestoupily a zazpívaly. Písniček bylo mnoho. Pro mě to bylo velice emotivní. Byla mezi nimi holčička v oblečení včeličky. Ta měla v sobě tolik energie, že by ji mohla rozdávat. Nebo ta roztomilá kytička, co vyrůstala ze země a rostla do výšky a do krásy. A další scénky. Na dětech bylo vidět, jak si to prožívají. A tak šly za sebou písnička za písničkou, scénky a potlesk střídal potlesk. Jako všechno má svůj konec, tak tomu bylo i teď. A tato půlhodinka potěšila srdíčka babiček i dědečků. Při odchodu byly děti obdarovány sladkostmi a paní učitelky také dostaly malý dárek. Díky paní učitelkám za práci s dětmi a za vystoupení těchto malých svěřenců, které máte na starosti. My všichni se budeme těšit na další setkání. Za potlesku připomínáme: Přijďte zase brzy.

Anděla Karlíková
Uživatelka Domova pro seniory Barvířská 495