Vystoupení Krušnohorské dudácké kapely v Komořanské