Zahrada – nejlepší místo na hry a zábavu

Pobyt na zahradě společně s dalšími dětmi nabízí mnoho zážitků – vidět, poznat, osahat si, vyzkoušet a naučit se něco nového. Hry na zahradě umožňují dětem lépe ovládat pohyby těla k udržení rovnováhy, zlepšuje se stabilita chůze, pozornost a soustředění na podněty. Zároveň se u dětí rozvíjejí sociální dovednosti tím, že se učí pomáhat si navzájem při všech hrách, zvládají spolu překážky.

Děti z Denního dětského rehabilitačního stacionáře a Střediska denní péče v Malíkovce si nyní naplno užívají krásné jarní dny, plné slunce. A je to právě zahrada, která je tím ideálním místem pro jejich zábavu. Nové herní prvky (domeček, houpačky), pořízené loni na podzim, si děti mohou užívat do sytosti.

Jaroslava Puntová
vedoucí zařízení