Zahrada

Zahrada Domova pro seniory Barvířská 495 se již naplno probudila ze zimního spánku a zahalila se do jarního kabátu. Nádherně kvetoucí stromy a keře lákají uživatele k procházkám po zahradě.
Těšíme se jak budeme plně využívat prostorů zahrady ke společnému setkávání při kulturních akcích. První společenskou akcí na zahradě bude Pálení čarodějnic, dále Kavárnička pod širým nebem.

Ergoterapie – aktivizace
Domov pro seniory Barvířská 495