Zahradní slavnost

Již třetím rokem pořádáme pro uživatele Domova pro seniory, ul. Antonína Dvořáka, Most, na konci léta Zahradní slavnost a vždy se nese v konkrétním tématu. Tento rok se konala Zahradní slavnost v barvách české trikolory na počest oslav 100 let od založení Československa. Pro tuto příležitost jsme pozvali hudebníka Martina Krulicha, který nám celou slavnost příjemně zpestřil a oživil svým hudebním programem „Hudební cesta časem“. Uživatelé si zavzpomínali a zazpívali písně jim blízké a známé. Nechybělo ani tematické tedy české občerstvení, a to čokoládový perník s českou vlaječkou na vrchu, české sýry, klobásy a další, tak jak to má na správné české hostině být.

Slavnost se náramně vydařila, panovala opravdu příjemná nálada a naštěstí jsme stihli ještě jeden z posledních slunečných dnů. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách i klidném průběhu celé akce a to včetně uživatelů, kteří chystali výzdobu a odvedli velký kus práce.

Bc. Petra Hreňuková, DiS.
sociální pracovnice