ZÁKAZ VYCHÁZENÍ UŽIVATELŮ POBYTOVÝCH SLUŽEB

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje všem osobám, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby ZÁKAZ vycházet mimo objekt či areál zařízení.

 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jarmila Kotyzová