Zaměstnanci MSSS v Mostě – p. o., jsou patrioté – „Dycky Most! Dycky třídí“

Občanům města Most již známou akci na zjednodušení třídění odpadů podpořili hromadným odběrem třídících tašek i zaměstnanci Městské správy sociálních služeb v Mostě, příspěvkové organizace. 

Po domluvě s odborem životního prostředí a mimořádných událostí mosteckého magistrátu bylo zaměstnancům předáno téměř 300 sad tašek.

 

ilustrační foto

 

Chceme, aby bylo třídění pro lidi pohodlnější. Tašky nejsou jednorázové, naopak jsou určeny k dlouhodobému užívání. Vyrobeny jsou proto z velmi odolného omyvatelného materiálu, který zaručí jejich dlouhou životnost,“ informoval Marek Radics z odboru životního prostředí a mimořádných událostí mosteckého magistrátu.

„Touto domluvou s magistrátem a možností si vyzvednout tento užitečný produkt hromadně chceme jak vyjádřit podporu smysluplné aktivitě města, tak i ušetřit čas zaměstnancům, kdy by jinak museli vyrazit do „íčka“. Díky tomuto daru se opět zvýší ve spoustě mosteckých domácností povědomí o nutnosti recyklace a všichni tak máme další motivaci pro pokračování v ochraně přírody. Nadto nápisy na taškách „DYCKY MOST“ podporují patriotismus k našemu městu,“ doplnil Ing. Luboš Trojna, ředitel MSSS v Mostě – p. o.

Více k aktivitě města na https://listy.mesto-most.cz/tridici-tasky-bezplatne-k-vyzvednuti-v-mosteckem-icku/d-15899

V Mostě dne 24. srpna 2021