Zápis dětí do Střediska denní péče

Zápis dětí do Střediska denní péče (jesle), ul. Františka Malíka 973, Most

Zápis dětí na rok 2019/2020
se koná ve dnech:
6. května 2019 od 13:00 – 17:00
7. května 2019 od 13:00 – 16:00

S sebou nezapomeňte vzít:
– Občanský průkaz zákonného zástupce
– Rodný list dítěte

Těšíme se na Vás

Jaroslava Puntová
vedoucí zařízení
Denní dětský rehabilitační stacionář
Středisko denní péče o děti do tří let
Františka Malíka 973, Most
Tel.: 478 621 038, 724 177 385
e-mail: puntova@msss-most.cz