Ze zákulisí příprav 22. ročníku Letního setkání seniorů

Každé léto mají naši klienti spojené s tradičním Letním setkáním seniorů, které se pravidelně konává na mosteckém Hipodromu. Je to zvyklost vyhledávaná i seniory z jiných měst. V loňském roce bylo konání této akce znemožněno, nicméně v letošním létě jsme plni nadšení a odhodlání uskutečnit toto setkání alespoň v komornějším duchu v prostorách zahrady Domova pro seniory v Barvířské ulici. Bohužel bez účasti soutěžních týmů mimomosteckých organizací.

Zveme vás do zákulisí příprav 22. ročníku Letního setkání seniorů. Celá událost není jen o jednom dopoledni. Vyžaduje spoustu činností, na kterých se podílejí lidé, kteří jsou minimálně vidět. Takoví asterští „kulisáci“. Díky nim bude zahrada připravena ke slávě, díky nim se bude moci zvednout pomyslná opona, než vypukne ten velký den. Den, který je pro mnohé událostí velkolepou. Která by takovou ovšem nemohla být, kdyby nebylo našich pánů z údržby. Ochotných, zručných, pracujících na tom, aby i 22. ročník proběhl v prostředí, jakou si tato událost zaslouží.

 

Nic není o jednom okamžiku.

 

Věci jsou o nápadech, o spolupráci a o nadšení. Kde nechybí nadšení, tam nechybí ochota. A té naši zaměstnanci údržby mají! Technický úsek MSSS v Mostě – p. o.  v čele s Ing. Irenou Vomáčkovou je veledůležitou součástí příprav. A stejně tak významná je pro nás i pomoc Technických služeb města Mostu a.s. s údržbou celého areálu.

Martina Kameníková

asistentka