Znovuotevření denního stacionáře pro handicapované klienty

Všichni se těšili, až se zase sejdou a povyprávějí si, jaká byla dlouhá doba bez kolektivu. Den D nastal ve čtvrtek 2. ledna 2020. Po rekonstrukci byl opět v provozu pro všechny klienty denní stacionář. Zahájení provozu jsme začali společnou oslavou. V současné době nás čeká, kromě denních činností, například beseda v knihovně, návštěva muzea, bowling. Výhledově připravujeme také rekondiční pobyt.

Monika Soukupová