Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Pravidla pro návštěvy v domovech pro seniory


Pravidla pro návštěvy v Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem a Domově pro osoby se zdravotním postižením, Barvířská 495 v Mostě od 1. 11. 2023 do odvolání a Domově pro seniory, Jiřího Wolkera 404 v Mostě od 23. 11. 2023 do odvolání

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví, dopis ze dne 2. října 2023, č. j.: MZDR 26978/2023 -1/OVZ, stanovujeme tato pravidla pro návštěvy, jejichž cílem je zajištění prevence vzniku a šíření respiračních onemocnění (Covid-19, chřipka, RS virus).

Návštěvní doba: od 8:00 do 22:00 hodin

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY:
Po celou dobu návštěvy DOPORUČUJEME používání ochranných osobních pomůcek dýchacích cest (nos, ústa), a to minimálně respirátor s filtrační třídou ochrany nejméně FFP2.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest se nedoporučuje osobám se zdravotními komplikacemi či obdobně závažnými důvody.

Přestože nemáte příznaky respiračního onemocnění a nebyli jste v kontaktu s nemocnou osobou, DOPORUČUJEME VÁM PŘED NÁVŠTĚVOU PROVEDENÍ RAT TESTU.

Žádáme Vás o ohleduplnost!

Při návštěvě dodržujte doporučená pravidla.

V případě, že máte příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota), nebo máte
povědomost o tom, že jste byli v kontaktu s osobou, u níž je podezření na respirační onemocnění
(Covid-19, chřipka viróza), raději prosím návštěvu odložte!

Děkujeme za pochopení.

Ing. Luboš Trojna
ředitel MSSS v Mostě - p. o.