Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Pravidla pro návštěvy v domovech pro seniory


Pravidla pro návštěvy v domově pro seniory, Antonína Dvořáka 2166 a domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem a Domově pro osoby se zdravotním postižením, Barvířská 495 v Mostě od 15. 11. 2022 do odvolání.


Na základě stálého výskytu nákazy COVID-19 vydáváme s účinností od 15. listopadu 2022 tato pravidla pro návštěvy, jejichž cílem je omezení možnosti rizikových kontaktů uživatelů s veřejností.


Návštěvní doba:
V souladu s platným Domácím řádem je doba návštěv neomezena.
Vzhledem k pohodlí uživatelů doporučujeme respektovat vhodnou dobu návštěvy tj. od 8:00 do 20:00 hod.

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY:

Po celou dobu návštěvy DOPORUČUJEME používání ochranných osobních pomůcek dýchacích cest (nos, ústa), a to minimálně respirátor s filtrační třídou ochrany nejméně FFP2.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest se nedoporučuje osobám se zdravotními komplikacemi či obdobně závažnými důvody.


Žádáme Vás o ohleduplnost.

Při návštěvě dodržujte doporučená pravidla.
V případě, že máte příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota), nebo máte povědomost o tom, že jste byli v kontaktu s osobou, u níž je podezření na onemocnění Covid-19, raději návštěvu odložte!

Děkujeme.

V Mostě dne 15.11.2022
Ing. Luboš Trojna
ředitel organizace