Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Fotogalerie


Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

Domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem a denní stacionář pro seniory a handicapované občany, ul. Barvířská 495

Domov pro seniory a denní stacionář pro mentálně postižené klienty, případně kombinovaně handicapované občany, ul. Jiřího Wolkera 404

Domov pro seniory, ul. Antonína Dvořáka 2166

Penzion pro seniory, ul. Albrechtická 1074

Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti 1180

Penzion pro seniory, pečovatelská služba a poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, ul. Komořanská 818

Denní dětský rehabilitační stacionář, léčebná rehabilitace pro děti a středisko denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka 973