Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Prohlášení o přístupnosti


Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace se zavazuje k přístupnosti své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://www.msss-most.cz).


Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.


Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout kancelářský balíček Libre Office, Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení bylo vypracováno dne 10. února 2023 dle metodického pokynu MVČR k uvedenému zákonu.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.


Kontakt na správce obsahu

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace

Barvířská 495

434 01 Most

telefon: 476 768 973, 602 177 666

e-mail: sekretariat@msss-most.cz


Kontakt na technického provo
zovatele

Michal Pecháček

IČ: 06431054

telefon: 608 728 583

e-mail: mob.pechi@gmail.com


Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

 

Ministerstvo vnitra ČR

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz


Seznam webů a aplikací

Weby

Web Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace

https://www.msss-most.cz/

Mapový portál: https://www.google.com/


Zpracování osobních údajů

Pro účely zdárného využívání služeb, nabízených touto webovou stránkou, organizace v některých případech zpracovává osobní údaje uživatelů.

Zpracovávání osobních údajů podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.


Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely. Údaje nejsou zpracovávány pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Dále nejsou poskytovány ani prodávány třetím stranám. Souhlas je považován za platný do jeho odvolání, viz níže.

Webový formulář: dotazník pro uchazeče o zaměstnání

Pro využívání této služby dotazníků potřebujeme znát Vaše jméno a příjmení, titul, věk, ukončené vzdělání, přesný název školy a studijního oboru, kurz pracovníka v sociálních službách, kontaktní adresu, telefon a e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby personálního oddělení.

https://www.msss-most.cz/dotaznik-uchazece-o-zamestnani

Odvolání souhlasu

V případě zájmu o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, kontaktujte personální oddělení: https://www.msss-most.cz/kontakty


Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace.

Zpracovatelem je Michal Pecháček, mob.pechi@gmail.com.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a Informační memorandum o nakládání s osobními údaji

https://www.msss-most.cz/o-nas/gdpr-43

Prohlášení o použití cookies

Webové stránky ukládají v souladu s novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na vaše zařízení soubory, které se obecně nazývají cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže se tyto údaje nemusejí zadávat opakovaně. Nepředstavují žádné nebezpečí, avšak mají význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zneužití přihlašovacích údajů ani ke zjištění totožnosti návštěvníků stránek.

Používání cookies na těchto webových stránkách je v  souladu s právním řádem ČR, především se zákonem o elektronických komunikacích, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Souhlas s ukládáním cookies se nevztahuje na cookies technická, která nejsou využívána k analytickým ani marketingovým účelům. Slouží pouze pro zajištění provozu webu.

Ukládání cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Microsoft Edge: support.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.

 

Kontakt na správce webu

V případě dotazů k uvedeným informacím, kontaktujte správce těchto webových stránek: Městskou správu sociálních služeb v Mostě – příspěvkovou organizaci nebo dodavatele redakčního systému a technologií umožňující provoz těchto webových stránek: Michal Pecháček, 608 728 583, mob.pechi@gmail.com.