Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Slovo primátora


Vážení Mostečané, 

sociálním službám věnuje město Most tradičně zaslouženou pozornost. Řešení sociálních problémů našeho města není ani jednoduchou, ani krátkodobou záležitostí. Úspěchů dosahujeme postupnými kroky a krůčky, a to i díky zapojení desítek neziskových organizací a dalších institucí a lidí v nich fungujících, ať profesně či na bázi dobrovolnictví. 

Městská správa sociálních služeb Most, která je příspěvkovou organizací města, patří mezi příkladné organizace. Poskytuje sociální služby seniorům, ale i dětem či osobám s postižením a aktivně spolupracuje s jejich rodinami. A že své služby nabízí a uskutečňuje na vysoké profesionální úrovni, dokládá i skutečnost, že je držitelem Certifikátu Značky kvality. 

Ale nejdůležitější je pro mě fakt, že se seniorům v městské správě skutečně dobře daří, že jsou aktivní, zajímají se o dění ve svém městě, sportují, chodí za kulturou, mají v městské správě kvalitní zázemí materiální i morální a užívají si podzimu života. Sám jsem toho svědkem při mnoha svých setkáních s vámi - klienty, obyvateli a příjemci služeb Městské správy sociálních služeb. 

Rád bych vás ujistil, že ze své primátorské funkce udělám, co je v mých silách, aby se vám ve vašich domovech či penzionech dobře žilo, abyste se nadále mohli zapojovat do dění ve městě, abyste prožívali aktivní dny a měli co vyprávět svým dětem a vnoučatům. Protože vy jste stále důležitou součástí našeho města a my mladí od vás můžeme čerpat moudrost nabytou díky vašim životním zkušenostem. 

Marek Hrvol

primátor města Mostu