Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

ÚHRADA SLUŽEB


Sazby za úkony pečovatelské služby od 1. května 2024

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč / hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč / hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pobytu ve vnitřním i vnějším prostoru 120 Kč / hod.
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč / hod.
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč / hod.
pomoc při použití WC 130 Kč / hod.
poskytnutí stravy  
zajištění stravy (oběd s polévkou) 88 Kč / oběd
zajištění stravy (oběd bez polévky) 78 Kč / oběd
dovoz nebo donáška jídla 35 Kč / úkon
pomoc při přípravě jídla a pití 120 Kč / hod.
příprava a podání jídla a pitíí 120 Kč / hod.
pomoc při zajištění chodu domácnosti  
běžný úklid a údržba domácnosti 135 Kč / hod.
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování 135 Kč / hod.
donáška vody 135 Kč / hod.
topení v kamnech včetně donášky topiva 135 Kč / hod.
běžné nákupy a pochůzky 120 Kč / hod.
velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 140 Kč / úkon
praní a žehlení osobního a ložního prádla 65 Kč / kg
žehlení osobního a ložního prádla 65 Kč / kg
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
doprovod k lékaři, na úřady, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 135 Kč / hod.