Menu

ÚHRADA SLUŽEB


Sazby za úkony pečovatelské služby od 1. března 2023

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč / hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč / hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pobytu ve vnitřním i vnějším prostoru 120 Kč / hod.
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč / hod.
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč / hod.
pomoc při použití WC 130 Kč / hod.
poskytnutí stravy  
zajištění stravy (oběd s polévkou) 73 Kč / oběd
zajištění stravy (oběd bez polévky) 65 Kč / oběd
dovoz nebo donáška jídla 35 Kč / úkon
pomoc při přípravě jídla a pití 120 Kč / hod.
příprava a podání jídla a pitíí 120 Kč / hod.
pomoc při zajištění chodu domácnosti  
běžný úklid a údržba domácnosti 135 Kč / hod.
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování 135 Kč / hod.
donáška vody 135 Kč / hod.
topení v kamnech včetně donášky topiva 135 Kč / hod.
běžné nákupy a pochůzky 120 Kč / hod.
velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 140 Kč / úkon
praní a žehlení osobního a ložního prádla 65 Kč / kg
žehlení osobního a ložního prádla 65 Kč / kg
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
doprovod k lékaři, na úřady, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 135 Kč / hod.