Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

ÚHRADA SLUŽEB


Denní stacionáře:

Úhrada platná od 1. května 2024

Cena: 105 Kč/ hod.

dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI  
klasická masáž 80kč / úkon
použití masážního křesla 50kč / úkon
vířivá koupel horních končetin 50kč / úkon
bioprotonová lampa 30kč / úkon
aplikace tepla (solux stolní) 50kč / úkon
doprava uživatele automobilem poskytovatele k lékaři nebo za účelem vyřizování osobních záležitostí - na území města Mostu (úkon = jízda tam i zpět) 6,95 Kč/km + skutečné mzdové náklady zaměstnance za spotřebovaný čas

 

Dětský rehabilitační stacionář:

Ceny platné od 1. května 2024

Cena:

STRAVNÉ

– je možné čerpat dvěma způsoby:

 1. ranní svačina + oběd
 2. ranní svačina + oběd + odpolední svačina

Za určitých podmínek (např. zkrácení denní doby pobytu dítěte v zařízení), je případně možné individuálně sjednat pobyt dítěte bez stravy.

Ceník stravného

 1. a) Uživatel ve věku 1 – 6 let
 • Svačina + oběd: 35,- Kč/den
 • Svačina + oběd + odpolední svačin: 45,- Kč/den
 1. b) Uživatel ve věku 7 – 10 let
 • Svačina + oběd: 38,- Kč/den
 • Svačina + oběd + odpolední svačina: 49,- Kč/den
 1. c) Uživatel ve věku 11 – 14 let
 • Svačina + oběd: 40,- Kč/den
 • Svačina + oběd + odpolední svačina: 51,- Kč/den
 1. d) Uživatel ve věku 15 – 18 let
 • Svačina + oběd: 42,- Kč/den
 • Svačina + oběd + odpolední svačina: 53,- Kč/den

PODPORA A PÉČE (ÚKONY)

 – cena za jednotlivé úkony se odvíjí od množství času potřebného k provedení daného úkonu, sazba činí 105,- Kč/hod.

V případě, že zákonný zástupce uživatele Denního dětského rehabilitačního stacionáře se  prokáže potvrzením od Úřadu práce, že nepobírá příspěvek na péči, je částka stanovena na 95 Kč/hod. Zákonný zástupce je povinen hlásit každou změnu. Vedoucí zařízení Denního dětského rehabilitačního stacionáře bude 1x za 6 měsíců provádět u těchto uživatelů kontrolu za součinnosti Úřadu práce.