Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Denní dětský rehabilitační stacionář, ul. Františka Malíka 973


Fotogalerie

Denní dětský rehabilitační stacionář, Františka Malíka 973, Most

Posláním ambulantní služby Denního dětského rehabilitačního stacionáře je poskytování podpory a odborné péče dětem a mladistvým se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují při svém vývoji individuální přístup, podporu a ucelenou rehabilitační péči. Velkou předností sociální služby je možnost zajistit tuto podporu a péči dítěti aniž by muselo delší dobu pobývat mimo své přirozené rodinné prostředí.

Cílová skupina

Děti a mladiství od 1 do 17 let věku.

Cíle služby:

Cíle Denního dětského rehabilitačního stacionáře stanovené směrem k dětem (tj. uživatelům služby):

  • zlepšit kvalitu života dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním;

  • rozvíjet motorické, sociální i psychické schopnosti a dovednosti dětí;

  • umožnit dětem se v maximální možné míře podílet na vlastním i společenském životě.

Cíle Denního dětského rehabilitačního stacionáře stanovené směrem k zařízení a osobám, které se na poskytovaných službách podílejí:

  • zařízení poskytuje kvalitní sociální (a zdravotnickou) službu;

  • zařízení disponuje potřebnými pomůckami a vybavením;

  • na poskytování služeb se podílí kvalifikovaný personál.

 

Cíle krátkodobé a dlouhodobé, prostředky k jejich dosahování, výsledky a způsoby hodnocení jsou rozpracovány ZDE.

Úhrada služeb - Informace ZDE

Formuláře ZDE

Provozní doba:

Pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod.

Kontakt:

Vedoucí zařízení
Bc. Denisa Benešová, DiS.
pevná linka: 478 621 038
mobil: 724 177 385
e-mail: benesova@msss-most.cz

Lena Doležalová, léčebná rehabilitace (dříve Lena Štěpánková)
kontakt: 602 584 997
e-mail: rehabilitace@msss-most.cz

Mgr. et Mgr. Lenka Bunešová, sociální pracovnice
pevná linka: 478 621 038
e-mail: bunesova@msss-most.cz

Bc. Zuzana Szaffnerová, léčebná rehabilitace
mobil: 602 584 997
e-mail: rehabilitace@msss-most.cz