Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Středisko denní péče o děti do tří let věku (jesle), ul. Františka Malíka 973


Výsledky zápisu dětí do Střediska denní péče ZDE.

 

Středisko denní péče je vedeno od 25. března 2013 v živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem: 1008798584 – Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Středisko denní péče o děti do tří let věku, Fr. Malíka 973 v Mostě

„ Radost a dětský smích jsou k našemu srdci klíč.“

Posláním Střediska denní péče o děti do tří let věku v ulici F. Malíka 973 v Mostě je podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho sociálních dovedností a podílení se na jeho citovém, rozumovém i tělesném vývoji. V oblasti předškolního vzdělávání preferujeme rozvoj hravou formou s ohledem na přirozenou zvídavost dítěte, jeho snahu vše zkoumat a objevovat. Dětem nabízíme pozitivní a optimistický pohled na svět a tím u nich podporujeme laskavost, radost a sebedůvěru. Dbáme na pravidelný a stálý režim, poskytování emoční podpory dětem i rodičům a zajištění pocitu bezpečí. Individuálním přístupem ke každému dítěti je pozvolna učíme začleňovat se do skupiny vrstevníků, řídit se společnými pravidly a spolupracovat s druhými.

Cíle služby:

 • Rozvoj hrubé i jemné motoriky a podporování radosti z pohybu u dětí učením se různých pohybových říkanek, tanečků či hodinami tělesné výchovy
 • Podpora hudebního a rytmického cítění zpíváním dětských písní za doprovodu kytary a hraním na hudební nástroje
 • Poznávání světa kolem sebe prostřednictvím výletů, naučných her, volným hraním na zahradě či vycházkami do okolí
 • Individuální pomoc při začleňování dítěte do skupiny vrstevníků
 • Úzká spolupráce s rodiči, společné akce v zařízení, besídky aj.
 • Pomoc při osvojování hygienických návyků
 • Zajištění pocitu bezpečí u dětí laskavým a pozitivním přístupem personálu
 • Rozvoj řeči a fantazie u dětí každodenním čtením či vyprávěním pohádek
 • Stimulace psychomotorického či kognitivního výkonu dítěte pomocí hraček

Cílová skupina:

 • Zdravé řádně očkované děti od 16 měsíců do 3 let věku, jejichž matky nebo osoby, které je mají v péči, jsou zaměstnány nebo studují.

Kapacita zařízení:

 • 23 míst

Úhrada služeb - informace ZDE

Formuláře ZDE

Provozní doba:

 • od 06:00 do 16:00 hodin

Kontakty:

Vedoucí zařízení
Bc. Denisa Benešová, DiS.
pevná linka: 478 621 038
mobil: 724 177 385
e-mail: benesova@msss-most.cz

Jesle
478 621 039