Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Penzion pro seniory, ul. Albrechtická 1074


Fotogalerie

Kapacita zařízení:

60 bytových jednotek, z toho 4 bezbariérové

Cílová skupina:

 • Osoby ve starobním důchodu nebo osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, kteří nepotřebují pomoc druhé osoby

Cíle:

 • Samostatný život obyvatele ve vlastní bytové jednotce
 • Důstojný život obyvatele v jeho domácnosti

Principy:

 • Rovný přístup ke každému obyvateli
 • Respektování soukromí
 • Respektování názoru obyvatele

Rozsah poskytované služby:

 • Ubytování
 • Úklid společných prostor
 • Nasmlouvání pečovatelských úkonů

Měsíční úhrady ZDE

Formuláře ZDE

Žádosti o umístění do zařízení přijímá:

Mgr. Veronika Jakubcová, vedoucí zařízení
sídlo: Penzion pro seniory, ul. Albrechtická 1074, 434 01 Most.
Telefon: 476 701 659, 731 125 937
e-mail: jakubcova@msss-most.cz


Návštěvní dny a hodiny: zde

Služebna personálu
tel.: 478 613 925 mobil: 703 874 712

Pravidla pro uzavírání smluv o užívání bytů v penzionech pro seniory s účinností od 1. dubna 2024

Žádost je možné získat:

 • Na webových stránkách Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace
 • V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., oddělení následné péče, Jana Žižky 1304, 434 01 Most
 • Na Magistrátu města Mostu, odboru sociálních věcí, č. p. Radniční 1, 434 69 Most
 • V Domově pro seniory, ul. Barvířská 495, Most
 • Na ředitelství MSSS v Mostě – p. o., Barvířská 495, 434 01 Most

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u sociálního pracovníka, vedoucího sociálního pracovníka, vrchní sestry, vedoucí zařízení nebo na email stiznosti@msss-most.cz.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz