Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

FORMULÁŘE


Denní stacionář pro seniory a handicapované občany, ulice Barvířská 495:

Žádost o umístění

Vyjádření lékaře

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty a kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou, ulice J. Wolkera 404:

Žádost o umístění

Vyjádření lékaře

Denní dětský rehabilitační stacionář, ulice Františka Malíka 973:

* Pozn.: „Potvrzení zařízení péče o dítě v předškolním věku“ je potřeba vytisknout ve dvojím vyhotovení. Na tiskopisu bude potvrzena částka dle docházky dítěte.