Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Dobrovolnictví


Městská správa sociálních služeb v Mostě – p. o. spolupracuje s Diakonií ČCE – Střediskem sociální pomoci v Mostě, konkrétně s dobrovolnickým centrem.

Dobrovolníci vykonávají v organizaci činnosti v sociálních službách např. podpora uživatelů při volnočasových aktivitách, podpora při osobní asistenci, předčitatelské služby, podpora při společenských akcích, podpora při sportovních aktivitách apod.

Dobrovolnictví je možné vykonávat ve všech zařízeních MSSS v Mostě – p. o.

Zájemci o dobrovolnictví mohou získat informace na uvedených kontaktech:

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě
Dobrovolnické centrum
Kontaktní osoba: Lenka Reichlová
Mobil: 724026917

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Budilová
Mobil: 737 263 823