Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Základní informace


Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace vznikla dne 1. ledna 1992 jako příspěvková organizace města Mostu. Organizace poskytuje podporu a pomoc uživatelům formou pobytových, terénních a ambulantních služeb.
 
Provozovaná zařízení
 • Domov pro seniory, ul. Barvířská 495, Most
 • Domov se zvláštním režimem, ul. Barvířská 495, Most
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením, ul. Barvířská 495, Most
 • Denní stacionář pro seniory a handicapované občany, ul. Barvířská 495, Most
 • Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera 404, Most
 • Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, případně kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou, ul. Jiřího Wolkera 404, Most
 • Domov pro seniory, ul. Antonína Dvořáka 2166, Most
 • Penzion pro seniory, ul. Albrechtická 1074, Most
 • Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti 1180, Most
 • Penzion pro seniory, ul. Komořanská 818, Most
 • Pečovatelská služba, ul. Komořanská 818, Most
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, ul. Komořanská 818, Most
 • Denní dětský rehabilitační stacionář, Středisko denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka 973, Most