Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

MĚSÍČNÍ ÚHRADY


Měsíční úhrady platné od 1. března 2023

Měsíční úhrada, kterou hradí uživatel je součet úhrad za: 1) pobyt + 2) stravu + 3) úhrada za poskytované sociální služby ve výši přiznaného příspěvku na péči

Výpočet měsíční úhrady, kterou hradí uživatel, se provádí následovně:

(denní částka za typ ubytování + denní částka za typ stravy) * 30,4

Ubytování:

Domov pro seniory, Antonína Dvořáka 2166, Most
Domov pro seniory, Barvířská 495, Most
Domov pro seniory, Jiřího Wolkera 404, Most


Ubytování Výše úhrady
dvoulůžkový pokoj  
ubytování / osoba / den 250 Kč
ubytování / osoba / měsíc 7 600 Kč
jednolůžkový pokoj  
ubytování / osoba / den 250 Kč
ubytování / osoba / měsíc 7 600 Kč
garsonka  
ubytování / osoba / den 250 Kč
ubytování / osoba / měsíc 7 600 Kč
dvoupokojová bytová jednotka, kterou užívá jeden uživatel  
ubytování / osoba / den 250 Kč
ubytování / osoba / měsíc 7 600 Kč

STRAVA

Racionální strava 180 Kč osoba/den
Diabetická strava 205 Kč osoba/den
Žlučníková strava 181 Kč osoba/den
Diabetická a žlučníková 205 Kč osoba/den

 

Úhrada za poskytování sociální služby

Úhradu za poskytované sociální služby příjemce příspěvku na péči (uživatel), umístěný v pobytovém zařízení (tj. v domově pro seniory) hradí ve výši přiznaného příspěvku viz § 73 odst. 4) písm. a) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada za péči viz § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví při poskytování pobytových služeb ve výši přiznaného příspěvku.

Z příspěvku na péči lze hradit pouze sociální služby tzn. činnosti např.:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Viz § 35 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Příspěvek na péči je státní dávkou poskytovanou fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, v případě pobytové služby se jedná o pracovníky (zaměstnance) poskytovatele.