Menu

MĚSÍČNÍ ÚHRADY


Měsíční úhrady platné od 1. března 2023

Měsíční úhrada, kterou hradí uživatel je součet úhrad za: 1) pobyt + 2) stravu + 3) úhrada za poskytované sociální služby ve výši přiznaného příspěvku na péči

Výpočet měsíční úhrady, kterou hradí uživatel, se provádí následovně:

(denní částka za typ ubytování + denní částka za typ stravy) * 30,4

Ubytování:

Domov pro seniory, Antonína Dvořáka 2166, Most
Domov pro seniory, Barvířská 495, Most
Domov pro seniory, Jiřího Wolkera 404, Most


Ubytování Výše úhrady
dvoulůžkový pokoj  
ubytování / osoba / den 250 Kč
ubytování / osoba / měsíc 7 600 Kč
jednolůžkový pokoj  
ubytování / osoba / den 250 Kč
ubytování / osoba / měsíc 7 600 Kč
garsonka  
ubytování / osoba / den 250 Kč
ubytování / osoba / měsíc 7 600 Kč
dvoupokojová bytová jednotka, kterou užívá jeden uživatel  
ubytování / osoba / den 250 Kč
ubytování / osoba / měsíc 7 600 Kč

STRAVA

Racionální strava 180 Kč osoba/den
Diabetická strava 205 Kč osoba/den
Žlučníková strava 181 Kč osoba/den
Diabetická a žlučníková 205 Kč osoba/den

 

Úhrada za poskytování sociální služby

Úhradu za poskytované sociální služby příjemce příspěvku na péči (uživatel), umístěný v pobytovém zařízení (tj. v domově pro seniory) hradí ve výši přiznaného příspěvku viz § 73 odst. 4) písm. a) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada za péči viz § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví při poskytování pobytových služeb ve výši přiznaného příspěvku.

Z příspěvku na péči lze hradit pouze sociální služby tzn. činnosti např.:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Viz § 35 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Příspěvek na péči je státní dávkou poskytovanou fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, v případě pobytové služby se jedná o pracovníky (zaměstnance) poskytovatele.