Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Získaná ocenění


Nominaci od statutárního města Mostu – našeho zřizovatele – beru jako ocenění práce kolektivu MSSS v Mostě – p. o. Je to o týmové práci, o synergiích, o důležitosti konkrétních cílů, ale i o vizích, které se dnes zdají snem. Je to o sebedůvěře jedinců i kolektivu, o iniciativě, představivosti, o nadšení, které ale musí být ovládáno a usměrňováno, je to o zvyku dělat více než se po nás chce, je to o umění vystoupit ze své komfortní zóny. A toho je kolektiv MSSS v Mostě – p. o., schopen. Takže tu nominaci beru s velkou pokorou jako poděkování naší organizaci ze strany města.

Luboš Trojna