Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Postřehy seniorů


Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, vydává časopis POSTŘEHY SENIORŮ – časopis věnovaný seniorům – „VELKÉ PÍSMO, SNADNÉ ČTENÍ“. 

Časopis je publikován v pravidelných intervalech ve formě čtvrtletníku. Členové redakční rady mají možnost seznamovat se s materiály předloženými redakcí a připomínkovat je, projednávat náplň jednotlivých čísel časopisu, navrhovat řešení ke zlepšení, podílet se na propagaci časopisu a získávání nových příspěvků.

Časopis je k dispozici na webových stránkách organizace www.msss-most.cz a v listinné podobě. 

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ - POSTŘEHY SENIORŮ č. 4

Další vydání:

POSTŘEHY SENIORŮ č. 3

POSTŘEHY SENIORŮ č. 2

POSTŘEHY SENIORŮ č. 1

Složení redakční rady

Členové z řad zaměstnanců:

Předseda Ing. Luboš Trojna
Člen Helena Houšková
Člen Bc. Michaela Stahlová, DiS. 

 

Členové z řad seniorů:

Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera 404, Most Krista Jirková
Penzion pro seniory, ul. Albrechtická 1074, Most Miloslava Jarošová 
Penzion pro seniory, ul. Komořanská 818, Most Vlasta Bundová
Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti 1180, Most Marta Zajíčková

 

Zápisy z redakční rady jsou ukládány na sekretariátu MSSS v Mostě – p. o.