Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

ÚHRADA SLUŽEB


PROVOZNÍ NÁKLADY

Provozní náklady 1 200 Kč/ měsíčně

STRAVNÉ

Svačina, oběd 35 Kč
Svačina, oběd, svačina 45 Kč

Celkovou úhradu za provozní náklady a stravné zaplatí rodiče v daném měsíci.

Úhrada za provozní náklady se nevrací, úhrada za neodebranou stravu se převádí do dalšího měsíce.